Karolina Serafin

Inspektor nadzoru robót drogowych

upr. bud. nr 237/DOŚ/08 do do kierowania i nadzorowania robotami drogowymi bez ograniczeń

+48 790 527 027
kontakt@nabudowe.pl

nabudowe.pl